Hayvansal KaynaklıYem Hammaddeleri

Et Kemik Unu

Et unu, et-kemik unu kümes hayvanları için çok kaliteli hayvansal orjinli bir yemdir.Bunlar, çok defa balık unu bulunmayan hallerde rasyonun besleme değerini artırır.Tavuklar et ve et-kemik unlarını, balık ununun aksine istekle tüketirler.Bunların proteinleri, hububat proteinlerinin aminoasit yetersizliğini düzeltmek yönünden çok etkilidir.

image

Et-kemik unları, yumurtlayan tavukların rasyonlarına %3-4 oranında,civciv ve piliç rasyonlarına %2,5-3,0 oranında katılır.Süt inekleri, genelikle kesif yem rasyonlarında %8-17 arasında et-kemik ununu istekle tüketirler.Et-kemik unları bol ve ucuz olduğu takdirde besi sığırlarının rasyonlarında da kullanılabilir.

Değerler